Strawboard Code:407

بزرگراه بابانظر به سمت میدان فجر بعد از بلوار شهید آوینی